Technický popis

Solidea Net Partner Logo

Zajištění vysoké dostupnosti chápeme jako komplexní úkol správců IT. Pro zajištění vysoké dostupnosti je vhodné využít technických prostředků při definování a provozu produktivní infrastruktury, technických prostředků při realizaci vysoké dostupnosti i organizačně/technických opatření, které mají zajištění požadované dostupnosti umožnit.
Jako vysoce účelná je na straně produktivní infrastruktury virtualizace.
Dalším krokem je efektivní záloha systémů pomocí systému Veeam.

 

Vlastnosti tohoto software:

vPower
je vize Veeamu jak nejlépe chránit data ve virtuálním světě a je to také zároveň technologie Veeamu, která proměňuje tuto vizi v realitu. vPower využívá virtuální prostředí a inovaci od Veeamu, která zvyšuje úroveň ochrany dat a umožňuje věci, které byly v minulosti nemožné.
vPower odstraňuje základní nedostatky tradičního zálohování. Snižuje náklady, zajišťuje spolehlivost a zvyšuje hodnotu a význam ochrany dat a obnovy po havárii. vPower zahrnuje následující schopnosti:

  • vytváří komprimovanou a deduplikovanou zálohu. jako běžný VMDK, VHD soubor
  • spustí virtuální stroj přímo ze zálohy — bez jakékoliv změny zálohy
  • automaticky vytvoří izolované prostředí pro obnovu položek (entit) jednotlivých aplikací, ověření obnovy a testování/hledání závad a odstraňování problémů

 

Ve verzi 6 můžete mít více vPower NFS serverů. To dramaticky zvyšuje škálovatelnost jádra vPower , takže můžete například zvládnout větší výpadky virtuálních strojů použitím Instant VM Recovery, tím, že spustíte více virtuálních strojů přímo ze zálohy. Jakýkoliv zálohovací server nebo Windows zálohové úložiště může sloužit jako vPower NFS server.

SureBackup (Spolehlivé zálohování)
Je důležité, abyste se na svoje zálohy mohli spolehnout. To znamená mít záruku, že se zálohy uloží pokaždé a včas. A znamená to ověřovat nejen integritu zálohy ale také schopnost z ní cokoliv obnovit.SureBackup poskytuje 100% spolehlivost se schopnostmi jako:

Ověření obnovitelnosti
Automaticky VŽDY ověřuje obnovitelnost KAŽDÉ zálohy, KAŽDÉHO virtuálního stroje. Veeam Backup & Replication automatizuje proces ověřování obnovitelnosti a využívá k tomu dostupné zdroje Vašeho současného provozního nebo testovacího prostředí. Vytvoří virtuální stroj v izolovaném prostředí a spustí ho přímo ze zálohy. Nastartuje virtuální stroj, zavede do paměti operační systém a potvrdí, že všechno v pořádku funguje.

Prověřený FastSCP
Veeam Backup & Replication využívá Veeam Fast SCP, který v současnosti používá více než 120 000 VMware profesionálů po celém světě, pro rychlý a spolehlivý přenos dat. FastSCP rovněž zavádí architekturu zálohování doporučenou VMwarem, která využívá centralizovaný zálohovací server a eliminuje na virtuálních strojích a hostitelích agenty.

Pokročilá integrace VSS
Veeam Backup & Replication poskytuje pokročilou integraci VSS a zpracování s ohledem na běžící aplikace, aby zajistil, že budete moci obnovit klíčové Windows aplikace – dokonce i ty aplikace, které zůstávají v chodu v průběhu zálohování.

InstantRestore (Okamžitá obnova)
S Veeam Backup & Replication můžete rychle obnovit přesně to, co potřebujete, ať už to je celý virtuální stroj, určitá aplikace nebo uživatelská data. Okamžitá obnova zahrnuje schopnosti:

Okamžitá obnova virtuálního stroje
Spouští virtuální stroj přímo z komprimované a deduplikované zálohy v běžném úložišti záloh. To odstraňuje potřebu extrahovat zálohu a kopírovat ji do produkčního úložiště – jednoduše spustíte virtuální stroj ze zálohy. Takže pokud virtuální stroj přestane fungovat, můžete ho restartovat na jakémkoliv hostiteli v řádu několika minut. Je to jako byste měli pro své virtuální stroje vždy dostupnou náhradu.

U-AIR (Univerzální obnova jednotlivých položek aplikací)
Obnoví jednotlivé objekty z jakékoliv virtuální aplikace na jakémkoliv operačním systému tím, že spustí aplikaci ze zálohy v izolovaném prostředí. Jedná se o nové řešení v rámci oboru, které řeší letitý problém co dělat když uživatelé omylem smažou důležité emaily nebo když skripty nesprávně aktualizují záznamy.

Okamžitá obnova na úrovni souborů
Rychle obnoví jednotlivý soubor z běžné zálohy obrazu virtuálního stroje. Můžete během několika sekund obnovit jednotlivé soubory ze zálohy nebo z repliky do posledního stavu nebo do jakéhokoliv bodu v čase. Okamžitá obnova na úrovni souborů je dostupná pro jakýkoliv virtuální souborový systém.

SmartCDP (Nepřetržitá ochrana dat)
S virtualizací můžete implementovat téměř nepřetržitou ochranu dat za zlomek ceny tradičního řešení CDP. Navíc můžete snížit náklady ještě více díky zálohování a replikaci 2-v-1 od Veeamu.
Veeam Backup & Replication využívá nejnovější technologická vylepšení z VMware vSphere 4 - a vStorage – včetně sledování změněných bloků (Changed Block Tracking) a thin-provisioned disků - k poskytnutí nevídané rychlosti replikace. Můžete zachytit změny a aktualizovat obrazy virtuálních strojů každých pár minut. Pokud virtuální stroj přestane fungovat, můžete okamžitě přepnout na připravenou repliku. S Veeamem můžete:

  • replikovat v rámci Vaší lokální infrastruktury pro zajištění vysoké dostupnosti, nebo do vzdáleného datacentra pro obnovu po havárii
  • replikovat a automatizovaně přepnout jednotlivé virtuální stroje na jiný server – což je velké zlepšení proti tradičnímu CDP
  • vrátit se zpět k předchozí replice – tato vlastnost poskytuje ochranu před poruchami hardwaru a softwaru

 

Architektura

ESXi-centric procesor
Veeam je plně zavázaný strategii VMware vSphere, která se zaměřuje výhradně na ESXi architekturu ve vSphere 5. Verze 6 podporuje ESX a ESXi hosty stejným způsobem, poskytuje nejlepší výkon a spolehlivost bez ohledu na architekturu hypervisoru.

Windows smart target
Kromě již existujícího úložiště pro ukládání záloh s podporou agenta založeného na Linuxových systémech (Linux target agent) (který se ukázal být populárním pro zálohování do vzdálených umístění), verze 6 obsahuje také Microsoft Windows target agent. Úložiště pro zálohy podporované agentem – neboli inteligentní cíl (smart target) – poskytují nejefektivnější zálohování napříč sítí díky kompresi síťového provozu a možnosti aktualizace syntetických záloh lokálně přímo na daném zálohovacím úložišti.

 

Replikace

Nová replikační architektura
Replikace nyní používá architekturu dvou agentů, která umožňuje sbírat data virtuálních strojů na zdrojovém umístění jedním zálohovacím proxy serverem a posílat je přímo do cílový backup proxy server na cílové místo, aniž by využívala Veeam zálohovacího serveru. Výsledkem je, že na umístění zálohovacího serveru (v produkční nebo záložní lokalitě) už nezáleží a otázky jestli tzv. push nebo pull replikaci a rozdílech mezi ESX a ESXi cíly (targety) jsou eliminovány.

Navrácení po obnovení automaticky jedním kliknutím (1-click automated failback)
Tato exklusivní technologie Veeamu porovnává zdroj a cíl stavu repliky a přenáší pouze rozdíly, čímž umožnuje obnovení na originální virtuální stroj – nebo virtuální stroj obnovený ze zálohy – s minimálními nároky na síťový provoz. Kromě toho se můžete ujistit, že obnovené virtuální stroje fungují normálně před dokončením navrácení po obnovení (failback).

Stálá obnova po selhání jedním kliknutím (1-click permanent failover)
V případech, kdy se nechcete po selhání vrátit zpět k originálnímu virtuálnímu stroji, ale na místo toho chcete udělat repliku produkčním virtuálním strojem, tato přidaná funkce automaticky provede potřebné úkony k „očištění“ repliky.

Re-IP (Podpora změny IP adres)
Verze 6 umožňuje obnovu po pádu jedním kliknutím, i když se schémata IP adres na v produkční a záložní lokalitě neshodují. Můžete upřesnit re-IP pravidla pro statické IP adresy jako součást nastavení replikace a tyto pravidla jsou uplatňována automaticky na repliku při jejím použití.

Plná podpora pro DVS
Verze 6 nabízí plnou podporu pro VMware Distributed Virtual Switches (VDS). Toto umožňuje transparentní přechody stavů repliky, takže není potřeba manuální úpravy ve virtuálních prostředích s DVS (jako jsou prostředí s vCloud Director).

Mnohonásobný výběr operací
Systém replik nyní podporuje mnohonásobný výběr operací (multi-select operations), umožňují Vám tak jednoduše spravovat více replik v případě většího výpadku. Například jsou podporovány operace jako obnova po pádu více virtuálních strojů nebo navrácení po selhání více VM.

 

VM migrace

Rychlá migrace
Tato exklusivní technologie Veeamu poskytuje nejefektivnější přesun virtuálního stroje mezi hosty a/nebo úložištěm díky přesunu většiny dat virtuálního stroje na pozadí (přičemž VM stále běží) a poté přesun pouze rozdílů v době přepnutí VM. Přepnutí VM na jiném hostu nebo úložišti může být provedeno přes SmartSwitch nebo „tvrdým“ startem VM (cold VM boot).

SmartSwitch
Tato unikátní technologie Veeam převádí stav běžícího virtuálního stroje ze zdrojového na cílový host při dokončení migrace. To zajišťuje minimální nedostupnost služby a eliminuje ztrátu dat během migrace a je k dispozici, když zdrojový a cílový host mají kompatibilní procesory.

 

Obnova virtuálního stroje

Obnova VM jedním kliknutím
Když obnovujete virtuální stroj zpět do jeho původního umístění (nejběžnější scénář pro plnou obnovu VM), můžete nyní provést obnovu jedním kliknutím. Už více nemusíte poskytovat informace o cíli obnovy, protože ten je zachycen jako součást zálohovací úlohy a uložen v zálohovacím souboru.

Průvodce obnovou virtuálních disků
Tento nový obnovovací mód obnovuje individuální virtuální disky přímo do originální VM nebo do nové VM. Na rozdíl od existujícího průvodce (VM File Restore wizard), který může pouze obnovovat virtuální disky jako tzv. flat soubory, nový průvodce (Virtual Disk Restore wizard) poskytuje možnost obnovy disků jako tenkých (thin) souborů upřesněním existujícího VM a připojením obnovených disků.

Produkty

Kontakty

Solidea
Tomáš Štěpánek
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Aplikace365
David Aschermann
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.